Sản phẩm Triệu đồng/lượng Hôm nay Hôm qua
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Giá vàng thế giới        
AVPL/SJC CT buôn        
AVPL/SJC CT lẻ        
AVPL/SJC ĐN buôn        
AVPL/SJC ĐN lẻ        
AVPL/SJC HCM buôn        
AVPL/SJC HCM lẻ        
AVPL/SJC HN buôn        
AVPL/SJC HN lẻ        
Hà Nội PNJ        
Hà Nội SJC        
SJC 1L, 10L        
SJC 5c        
TPHCM PNJ        
TPHCM SJC        

Xem chi tiết

Nguồn dữ liệu: PNJ, SJC, DOJI

Cập nhật lần cuối lúc: