Cập nhật số liệu Covid-19

Số liệu tiêm vắc xin & số ca lây nhiễm trong nước từ 29-4

Vắc xin toàn quốc

Vắc xin phân bổ

Đối tượng đã tiêm

Đối tượng đăng ký

Ca nhiễm hôm nay

+

Tổng số ca nhiễm

Số ca chữa khỏi

Tỉnh/thành có dịch

/63